Waarom werkt Team Based Learning

Home
Wat is TBL
Waarom werkt TBL

Binnen Team-Based Learning (TBL) vinden de volgende paradigmaverschuivingen plaats:

  • Het cursus doel verschuift van kennen naar kunnen.
  • De rol van docenten verschuift van expert naar begeleider.
  • De rol van studenten verschuift van passief naar actief.
  • De verantwoordelijkheid voor het leren verschuift van docent naar student.
  • Het proces van docent-gecentreerd-onderwijzen verschuift naar student-gecentreerd-leren.

In TBL verschuift de invulling van het contactonderwijs sterk van overdracht van kennis door de docent naar de toepassing van kennis door studenten die werken in teams. Tijdens het TBL-proces maken de studenten kennis met de inhoud door de studiestof voorafgaand aan de TBL-sessies te lezen, en worden ze met behulp van een Readiness Assurance Proces (RAP) zelf verantwoordelijk gehouden voor de voorbereiding. Na het RAP wordt het grootste deel van de werkgroep tijd gebruikt om te oefenen met het toepassen van de inhoud, in een reeks team-toepassingsopdrachten (TBL-applicatiesessies). De onderdelen van TBL kunnen heel eenvoudig worden aangepast aan veel situaties, disciplines en groepsgroottes. Het TBL-ontwerp bestaat uit vier kernprincipes:

  • Teams van 5-7 studenten worden geformeerd; de teams zijn divers van samenstelling en voor een langere periode geformeerd om zich te kunnen ontwikkelen tot echte lerende teams.
  • Verantwoordelijkheid voor lesvoorbereiding en het leveren van een bijdrage aan het succes van het team, ligt bij de student.
  • Studenten nemen complexe beslissingen die toepassing vragen van concepten/begrippen die in de cursus centraal staan en die in eenvoudige vorm kunnen worden gerapporteerd.
  • Studenten krijgen frequente en tijdige feedback.

In TBL geschiedt het grootste deel van de inhoudelijke voorbereiding van de studiestof buiten de onderwijsbijeenkomsten en krijgt de student de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk zelfstandig inzicht in de concepten/begrippen te verwerven.

 


 

Bekijk ook
Voordelen van TBL

 

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top