Wat is Team Based Learning

Home
Wat is TBL

TBL is een bewezen effectieve didactische onderwijsmethode waarin studenten onder leiding van een docent, actief samenwerkend leren (Michaelsen, Knight en Fink, 2002). Het is gebaseerd op de principes van kleinschalig samenwerkend leren die kunnen worden toegepast in grotere groepen.

TBL is ingericht volgens een vaste werkwijze:

Studenten krijgen studiemateriaal om zich individueel voor te bereiden op het contactonderwijs en worden individueel getoetst of dat daadwerkelijk is gebeurd. Studenten worden vervolgens in teams ingedeeld en maken als team dan dezelfde toets, waarbij consensus bereikt moet worden over de antwoorden op de toetsvragen. Door de beide toetsen mee te laten tellen in het eindcijfer worden studenten verantwoordelijk gehouden voor zowel hun individuele voorbereiding als hun teamprestaties.

De docent als proces-facilitator kan op basis van de scores op de vragen in de teamtoets snel opmaken welke onderwerpen nog onvoldoende beheerst worden. Op die onderwerpen zal de docent na afloop van de teamtoets een mini-college verzorgen van 10 a 15 minuten. 

Na het minicollege gaan studenten de kennis die ze hebben opgedaan uit het voorbereidende studiemateriaal, ook daadwerkelijk toepassen. In teamverband worden toepassingsopdrachten gemaakt waarbij het oplossen van een praktijkprobleem centraal staat. Hierbij kan gedacht worden aan complexe casuïstiek, ethische en of juridische dilemma’s, klinisch redeneren en multidisciplinaire opdrachten. Dit gebeurt in zogenaamde TBL-applicatiesessies die 2 tot 4 uur duren.

Een belangrijk onderdeel binnen deze werkvorm is de evaluatie van teamgenoten (peerevaluation). Studenten beoordelen elkaar op hun voorbereiding, inzet en actieve bijdrage aan de discussies en besluitvorming binnen het team. Als team wordt consensus bereikt over de gekozen aanpak, oplossing of behandelwijze. 

 


 

Bekijk ook
Waarom werkt TBL

 

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top