Privacy verklaring

Home
Contact
Privacy verklaring

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor heel Europa eenduidig vastgesteld welke verplichtingen er gelden als er met persoonsgegevens wordt gewerkt.

Elke onderneming is onder andere verplicht duidelijk te communiceren over de doelstellingen en het soort gegevens dat men gebruikt.
Dit kan door een privacyverklaring op te stellen en die gemakkelijk toegankelijk te maken.

In het kader van de eigen bedrijfsvoering maakt de TBL Academie gebruik van persoonsgegevens. Het betreft vooral de normale naam en adresgegevens van opdrachtgevers en deelnemen aan trainingen, workshops of coaching.
Het gebruik is administratief, om een database met klantinformatie op te bouwen alsook voor de financiële afwikkeling daarvan. Deze informatie wordt opgeslagen in een Nederlands online boekhoudsysteem dat ook informatie uitwisselt met de accountant. Met de betrokken accountant, is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast blijven emailadressen in het email programma bekend. De persoonsgegevens worden alleen binnen het kader van de opdracht gebruikt, en nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Alle persoonlijke informatie is op aanvraag beschikbaar voor de persoon zelf.
Eventuele foutieve informatie zal na melding door betrokkene zelf direct worden gecorrigeerd.

Eventuele klachten ten aanzien van gebruik van persoonsgegevens kunnen bij de privacy toezichthouder (AVG wet) worden ingediend. Voor klachten ten aanzien van werving en selectie, is ook melding bij het NIP mogelijk.

Eerstverantwoordelijke voor de TBL Academie:
M. de Klerk
Dotter 25
1391SK Abcoude

 

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top