Klachtenprocedure

Home
Contact
Klachtenprocedure

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent van een cursus, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus betreft.

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mw. de Klerk, middels het klachtenformulier op de website. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd dhr. Israëls: ronald.israels@gmail.com 
Het oordeel van deze onafhankelijke derde zal voor beide partijen als bindend worden beschouwd; eventuele consequenties voor TBL Academie zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

 

 

U kunt het klachtenformulier hier downloaden

Print het formulier en vul het in. Na ondertekening kunt u het opsturen per post of  per e-mail.

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top