FAQ

Hoe gebruik ik de kraskaarten?
Kraskaarten zijn alleen bedoeld voor standaard Multiple Choice vragen waarbij één antwoord goed is. Gebruik de kraskaart alleen bij de Teamtoets (tRAT) . U heeft er per team slechts één kraskaart nodig.


Wat is de meest gebruikte score bij de kraskaarten met 4 antwoordmogelijkheden (A t/m D)?

  • Eén vakje open: antwoord in één keer  goed = 4 punten
  • Twee vakjes open: antwoord bij de 2e poging goed = 2 punten
  • Drie vakjes open: antwoord bij de derde poging goed = 1 punt
  • Alle vakjes open: 0 punten

Wat gebeurt er als de toetsen formatief i.p.v. summatief worden ingezet?
De (praktijk)ervaring leert dat studenten zich dan NIET voorbereiden en dus ook niet met voldoende diepgang kunnen meepraten tijdens de applicatiesessies. Het leereffect wordt hiermee gereduceerd.


Hoe kan ik de verschillende onderdelen laten meewegen voor het eindcijfer?
In Amerika wordt het groepsproces benadrukt omdat de cultuur daar competitief en individualistisch ingericht kan zijn. het cijfer voor de team toets telt daarom daar hoger mee. In Nederland wordt dit omgedraaid om we er zeker van willen zijn dat studenten zich individueel voorbereiden en niet meeliften op het succes van het team. Een verdeling zou kunnen zijn:
iRAT 25%
tRAT 10%
Peerfeedback 10%
Applicaties 5% (optioneel)
Eindtoets van het studieonderdeel 50%


Kunnen we de applicatieopdrachten ook laten meetellen?
Dit is optioneel en hoeft niet maar als de nadruk ligt op de assessment van kennis toepassen dan zouden we dat wel aanraden. 


Is elke inhoudelijke studiestof geschikt voor de applicatieopdrachten in TBL?
Nee, alleen die studiestof waarover in het team de studenten echt in discussie kunnen gaan.


Wat is een absolute vereiste voor een applicatieopdracht?
Een applicatieopdracht heeft ALTIJD een specifieke keuze in zich. Het probleem/casuïstiek is gerelateerd aan de toekomstige werkpraktijk en zo complex dat het niet als individu oplosbaar zou mogen zijn. Het gaat bij TBL vooral over de argumenten die worden aangedragen en de onderbouwing van de gemaakte keuze. Als team zullen studenten hierover consensus moeten bereiken.  


Wat is de beste manier om de teams samen te stellen?
Zo divers mogelijk. let bij de indeling op de verhouding man/vrouw en zet zo min mogelijk studenten bij elkaar die elkaar al kennen of bevriend zijn. Heterogene groepen werken het beste.


Wat zijn mogelijke vormen van zelfstudie voor studenten?
Lezen van hoofdstukken uit een studieboek
Filmpjes/documentaires e.d.
Kennisclips bekijken en/of maken
E-learning doorlopen
Zelfstudieopdrachten maken
Podcasts/vodcasts bekijken/beluisteren


Wat doe ik als een student ziek is tijdens de applicatiesessie?
Dit is een beleidsmatige beslissing die samenhangt met de visie op assessment binnen uw eigen instelling. Opties kunnen zijn:

  • Er kan een vervangende opdracht worden gemaakt
  • Er kan gekozen worden om niet alle applicatiesessies te laten meetellen
  • Zonder geldige reden van afwezigheid kan een onvoldoende worden gegeven

 

Bekijk hier onze publicaties

TBL Academie

Dotter 25
1391 SK Abcoude
info@tbl-academie.nl
bank : NL40KNAB0257270442
 

 

 

Marianne de Klerk   06 34 04 08 05

Ilse Erich                    06 46 63 33 09

 

De TBL Academie wordt gesteund door de Europese TBL community (ETBLC) en de Amerikaanse TBL collaborative (TBLC) www.teambasedlearning.org

© 2019 | Deze website is gemaakt door Invormatie
Top